Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Historik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sällskapet Länkarnas historik

Idén med Länkarna kommer ursprungligen från Amerika.
Det var år 1934 som två herrar, Bill Wilson, och J Griffeth,kom på idén med en rörelse som benämndes AA - "Alcoholic Anonymous". Wilson var mäklare och miljonär,
Griffeth var läkare och vetenskapsman. Båda var alkoholister och hade kommit underfund om att dom måste göra något åt sitt alkoholberoende. Så föddes då
idén om att bilda den rörelse som numera spritt sig över hela världen, här i Sverige under namnet Länkarna.