Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Historik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

De Fria Sällskapen Länkarna

i Sverige som bildades den 30 januari 1945, utgörs av ett antal lokala sällskap fördelade på nio länkdistrikt.

Verksamheten i sällskapen bedrivs ideellt, helt oberoende
av politiska organisationer, religiösa samfund, nykterhets-organisationer samt myndigheter.

Idéprogrammet De sju punkterna utgör det grundläggande rättesnöret för länkarnas medlemmar.

Sällskapen samlas årligen ett antal gånger distriktsvis och vid två tillfällen till rikstäckande träff där även sällskap från Norge deltar.

Målsättning 

Sällskapet Länkarna har som mål att hjälpa alkohol- och drogberoende att tillfriskna om han eller hon själv vill.

Att sprida upplysning om Länkidén i syfte att väcka missbrukarens insikt om alkoholens och andra drogers skadeverkningar.

Att ge den sjuke gemenskap, kamratskap och god förståelse.

Att alltid med skärpa framhålla människans rätt att leva och överleva som människa.

Att hjälpa andra, såsom vi själva blivit hjälpta.