Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Om vårt sällskap

Medlemskap

Kvinnor och missbruk

Vårt idéprogram

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Om vårt sällskap

 

Den 24 April 1957 bildades Sällskapet Länkarna Ludvika,från att tidigare ha deltagit i verksamhet tillsammans med Blötberget-Grängesberg och anslutna till Sällskapet Länkarna Bergslagen.

Vid det första mötet, där 11 st. deltog, tillsattes en interimsstyrelse bestående av   Ordförande:    Harald Blomqvist.
Sekreterare:   Harry Pettersson  
Kassör:          Gunnar Glahns  

Verksamheten under det första året  präglades av en god sammanhållning och ett gott kamratskap, men även en hel del problem, vilka löstes på ett tillfredsställande sätt, vid veckoträffarna på onsdagar och månadsmötena första onsdagen i månaden. Vid dessa träffar och möten, som alla varit protokollförda, var anslutningen  relativt god, 10-12 st per gång. Under augusti månad flyttade sällskapet in i nya lokaler i Nya Folkets Hus Ludvika. Asea och Ludvika stad och socken stod ekonomiskt för hyra och möblemang.

En familje resa anordnades under sommaren till Furuvik, vilket uppskattades livligt av de ca. 30 deltagarna. 

                                                     *****

Den 1 April 1961 öppnades alkoholpolikliniken i staden, skötseln av denna, stod dr. Bennet och syster Karin för. En informationsträff anordnades under April månad, för allmänheten, om Länkarnas arbete, dess sju punkter samt alkoholpoliklinikens verksamhet. Under 1964 invaldes den första kvinnliga medlemmen in i sällskapet.

Under oktober månad 1966 flyttade sällskapet in i nya och större lokaler på storgatan 49. ASEA stod för hyran. Under sommaren 1976 var det dags för flytt igen P.g.a att fastigheten skulle rivas, sällskapet fick flytta in i en lokal på Gamla Bangatan 1.

År 1978 slutade ASEA ge hyresbidrag för lokalen, kommunen gick då in och finanserade denna. Under detta år fick Länkarna inbjudan, till att fira advent på Stiftgården i Rättvik, som sedan blev till en tradition. Damerna som ökade i medlems antal, (inklusive stödmedlemmar) bildade då en damklubb inom sällskapet. Sommaren under detta år, fick sällskapet tillgång till Breviks sommarhem, genom Ludvika kommuns försorg, för att tillbringa ett par familjeveckor där. Denna vistelse idkades under varje sommar t.o.m. 1990, då sommarhemmet avyttrades.

Under hösten 1983 flyttade sällskapet igen, nu till en större och rymligare lokal, vid Storgatan 7.      
 

Under 1989 sades kontraktet upp för lokalen av kommunen, p.g.a den hutlösa hyreshöjningen.

1990 flyttade sällskapet till nuvarande villa på kasttjärnsgatan 5

 

Nuvarande styrelse: 

         

Ordförande:                         Bertil Klockars

 

Kassör:                                 Arne Andersson

 

Sekreterare:                          Lena Jansson

 

Ledamot:                              Lars Göran Olsson (vice ordf.)

 

Ledamot:                              Rolf Johansson (vice sekr.)

                 

Suppleant:                             Mats Andersson 

 

Suppleant:                             Alf Tjäder 

 

Revisor:                                 Jan Modin

 

Revisor:                                 Bo Pellers

 

Suppleant:                              Lennart Ohre

 

Valberedning:                         Kjell Jansson, Roger  Israelsson

 

Stugfogde:                              Alf Tjäder

 

Informatörer:                          Bertil Klockars, Arne Andersson

 

Informatörer och kontaktman till Pressen: Bertil Klockars och Arne Andersson

 

Kommitteer för nöjen, Utses vid varje tillfälle(alla hjälps åt)  

 

Bingo och lotterikomitte' Ulla Israelsson