Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Åter Anhöriga

Alkoholism - en familjesjukdom

Medberoende

Sätta gränser

Möjliggörare

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alkoholism - en familjesjukdom

Alkoholism/Drogmissbrukare påverkar hela familjen.

Man brukar prata om alkoholism som en FAMILJESJUKDOM.

Man brukar säga också att alkoholism är " INGENSFEL-SJUKDOM.

Andra begrepp som vi hör är: Möjliggörare, Medberoende.

Vanliga känslor i en familj där någon missbrukar kemiska (sinnesförändrande) droger.

Skam, Skuld, Bitterhet, Självömkan, Rädsla Förtvivlan, Ilska, Panik, Maktlöshet,
Osäkerhet, Frusna känslor, Smärta.
Alla dessa känslor bär vi på som en klump i magen.

Vanligt beteende som familjemedlemmarna visar utåt.

Förnekande, Försvar, Lögner, Tjat= Möjliggörare, Hemlighetsmakeri, Mystik,
Hjälplöshet, Aggressivitet, Offerroll, Depression, "Tokig"= Det är mig det är fel på. Underlägsen, Dåligt självförtroende.
ALLA STRÄVAR  EFTER ATT HÅLLA BALANSEN I FAMILJEN FÖR ATT INTE VISA UTÅT
HUR DET EGENTLIGEN ÄR.

Vad som är speciellt svårt för barnen är.

1.

De förändrande rollerna: Skiftande eller omvända föräldrarollen.

2.

Inkonsekventa reglerna.

3.

Bristande omsorg - Känslobehov förnekelse eller ignoreras, ingen ägnar tid, uppmärksamhet.

4.

Ingen tydlig rollmodell - Gissar sig till vad som är normalt beteende, brist på kärleksförebild.

5.

Kommunikationer bryter samman. Barnen blir budbärare.

6.

Svårt fullfölja projekt.

7.

Experter på halvsanningar och förnekande.

Vad kan vi göra?

- ÄRLIGHET
- INTE DÖLJA
- SÖKA HJÄLP TIDIGT
- NÅGON ATT PRATA MED
- INFORMERA

Råd

- Försök inte att styra den som dricker!
- Överta inte Hans/Hennes ansvar!
- Vägra vara offer!
- Tänk mer på dig själv!
- Vägra var möjliggörare!

- Skydda inte från smärta!

Vad barnen behöver:

- Att vuxna ger kunskap om vad ALKOHOLISM verkligen är.
- Att vuxna säger sanningen: Bekräfta att barnet Ser, Känner, Hör rätt!
- Att vuxna visar egna känslor.
- Att vuxna låter barnet ta konsekvenser av eget handlande:
- Egen styrka, Människokännedom, Självtillit, Civilkurage, Mod.

Vad kan ALKOHOLISTEN göra?

- Börja prata om familjen och barnen väcker skuldkänslor -
  sluta skuldbelägga sig själv och andra!

- Komma ihåg SJUKDOMSBEGREPPET " INGENS FEL " att man har en sjukdom.
  Felaktiga mönster kan förekomma i alla familjer.

- Barn kan utvecklas " normalt " även i kaotiska familjer om den känslomässiga
   grunden och grunden finns.

- Ärlighet, att föräldrarna löser sina problem.

- Inte blunda för problem utan ta itu med dom.