Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Anhöriga

Alkoholism - en familjesjukdom

Medberoende

Sätta gränser

Möjliggörare

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Anhöriga

Att vara anhörig, vän eller arbetskamrat till någon med ett drogberoende är tungt. Den vanligaste formen av drogberoende är troligtvis alkoholism. De flesta känner någon eller har någon i familjen som lider under ett alkoholmissbruk. Vi som finns runt omkring en beroende lider ofta av att se någon vi bryr oss sakta förstöra sig själv och sin livssituation. Eftersom den beroende ofta förnekar att det finns ett problem så blir livssituationen ofta mycket besvärlig för alla inblandade. Att ha en förälder som missbrukar är ett stort problem eftersom man som barn inte har den vuxnes möjlighet att lämna den missbrukande.

Ofta känner man skam och skuld inför sin vän - anhörige - förälder. Om personen dessutom försöker sopa problemen under mattan så blir livet extra jobbigt eftersom man då inte får utrycka vad man känner inför det som sker. Dock är det inte så att alla med ett drogproblem förnekar det. Vissa gör det andra inte. Förnekelse är alltså inte ett obligatoriskt symptom på ett missbruk. Troligen vanligt men alla gör det inte.